Политика за приватност

Драги корисници,

Со оглед на тоа дека заштитата на Вашата приватност претставува најголема вредност  за нас и во тој поглед имаме вложено огромни напори со цел да им овозможиме на нашите купувачи и постители на сајтот повеќе од стандардна заштита на нивните податоци, со оваа политика за приватност Ве известуваме за деталите на обработка и заштита на Вашите лични податоци. Оваа Политика за приватност се оденсува на сите Вас кои комуницирате со Авокадо дооел како потрошувачи, било само да го посетувате нашиот сајт  –  avocado.mk било да на него купувате роба или ја оценувате нашата роба или услуги.


Оператор за обработка на Вашите податоци

Оператор на личните податоци кои се обработуваат преку нашиот сајт е Авокадо дооел Скопје, друштво со ограничена одговорност едно лице основано согласно законите на Република Северна Македонија, регистрирано во Централниот регистар на Република Северна Македонија со матичен број 7267703, со регистрирано седиште на адреса Славе Деловски бр. 7, Скопје.


Како ги собираме Вашите податоци?

Оваа Политика за приватност се оденсува на личните податоци кои ги собираме од Вас или за Вас, преку долуопишаните методи (погледнете дел „категории на лични податоци кои ги собираме за Вас“) од следните извори:

 • Авокадо сајт.Сајтот насочен кон корисниците со кои управува Авокадо дооел, вклучувајќи ги и сајтовите кои ние ги уредуваме во наш домен/URL-ата и мини-сајтовите кои ги користиме на социјалните мрежи од трети лица како што е Facebook (поопширно во текстот „Веб сајтови”).
 • E-mail и други електронски пораки.Интертакциите со електронски комуникации помеѓу Вас и Авокадо.мк
 • Авокадо кориснички сервис.Комуникацијата со нашиот центар.
 • Рекламни интеракции.Интеракцијата со нашите огласи (на пр. ако регирате на некој од нашите огласи на веб сајтот од трета страна, можеме да добиеме информации за таа интеракција)
 • Податоци кои ги создаваме.За време на Вашите интеракции на сајтот, можеме да креираме податоци за Вас (на пр. евиденција на Вашите пребарувања и купувања на Авокадо.мк)
 • Податоци добиени од трети лица.На пример социјални мрежи од трети лица (Facebook, Google, Viber и сл.), истражување на пазарот, агрегатори на податоци од трети лица, јавни извори и податоци добиени од вршење аквизиција на други компании.
  Категории на лични податоци кои ги прибираме за Вас

Во зависност од тоа каква интеракција имате со Авокадо (преку интернет, надвор од мрежа, преку телефон итн.) собираме различни видови нма информации од Вас.

 • Вашите контакт податоци.Ова ги вклучува сите информации кои ни ги доставувате, како што се Вашето име, презиме, адреса, е-маил адреса или телефонски број.
 • Информации за профилот.Сите информации кои Ви се потребни за пристап на Вашиот профил. Пример: Вашето корисничко име за пријава (е-маил адреса) и лозинка.
 • Информации за Вашите преференци во пратење на нашите понудиИнформации врз основа на кои можеме да заклучиме што Ве интересира од робата која ја продаваме.
 • Информации од компјутерот/мобилниот уред.Било какви информации за компјутерскиот систем или друг технички уред кој го користите за пристап на нашиот веб сајт, како што е адресата на Интернет протоколот (IP адрса) која се употребува за поврзување на уреди на Интернет, тип на оперативниот систем и тип на пребарувач и верзија. Ако пристапите на Авокадо сајтот преку мобилен телефон, собраните информации исто така ќе вклучуваат, таму каде што е дозволено, единствен ID на уредот, ID известувања, географвска локација и други податоци од мобилниот уред.
 • Колачиња.Податоците кои се прибираат преку колачињата согласно делот за колачиња.
 • Истражување на пазарот и повратни информации од потрошувачи. Сите информации кои доброволно ги споделувате со нас за Вашето искуство од користење на нашите производи и услуги или оценки кои ги давате за производот.
 • Содржината кој ја креира потрошувачот.Било која содржина што ја креирате, а притоа ја споделувате со нас на социјалните мрежи  или ако ја испратите на нашиот веб сајт.
 • Информации за социјалните мрежи.Сите информации кои јавно ги споделувате на социјалните мрежи или информации кои се дел од Вашиот јавен профил на социјлната мрежа (како што е Facebook) и оние кои ќе и дозволите на социјалната мрежа да ги сподели со нас.


Правен основ и цел на обработка

Обработката на Вашите лични податоци ја засноваме на следните правни основи:

 • Сте дале согласност за обработка на Вашите подароци во една или повеќе конкретни цели;
 • Обработката е потребна за извршување на договор за продажба на роба преку нашиот сајт во кој сте договорна страна или поради превземање чекори, на Ваше барање, а пред или по склучување на договор или исполнување на договорни обврски.
 • Обработка е потребна поради усогласување со правни и законски обврски на кои подлежиме;
 • Обработка е потребна поради остварување на легитимни интереси кои настојуваме да ги заштитме ние или трета страна, освен кога над тие интереси се Вашите интереси или фундаменталните права и слободи кои бараат заштита на лични податоци.

Вшите лични податоци ги доставувате на доброволна основа, освен доколку обврската за прибирање на податоци не е предвидена како наша законска обврска. Недоставувањето на лични податоци може да доведе до евентуални неповолни аспекти за Вас како корисник, на пр. нема да моше да примате одредени сервиси, погдности и услуги, или нема да бидете во можност да купите роба преку нашиот сајт доколку не дадете некои неопходни податоци како што се адреса на која треба робата да Ви се испорача.

Вашите лични податоци ги обработуваме, пред се, за да креираме нарачка, да склучиме договор со Вас за продажба која се нуди преку Авокадо.мк, да ви испратиме е-маил со кој ќе ја потврдиме Вашата нарачка, како и да го извршиме истиот договор (реализација на испорака, наплата на цени и трошоци, прием и решавање на рекламација). Основ за обработка на податоци во овој случај е договор кој го склучуваме со Вас како и Законот за заштита на потрошувачи.

Вашите контакт податоци и податоците од Вашето оденсување на Авокано.мк можеме да ги користиме за директен маркетинг, односно испраќање понуди и известувања за акции и погодности кои можете да ги остварите на нашиот сајт. Наведените маркетиншки активности ќе се извршуваат преку е-маил или телефон т.е. рекламен и промотивен материјал ќе Ви биде испратен на доставената адреса од електронската пошта, оставениот телефонски број и/или преку други достапни средства на електронска комуникација. Основа за обработка на  Вашите податоци во овој случај е согласност која ја давате на нашата Newsletter листа. Вашата согласност за добивање известувања за актуелните понуди и промоции можете да ја отповикате во секој момент. Отповикувањето не влијае на дозволата за обработка која е направена на основа на прифаќање пред отповикувањето. Отповикувањето можете да го дадете директно во Newsletter е-маил или пак преку Вашиот профил во одделот „Приватност“. Доколку го отповикате прифаќањето, Вашите податоци нема да ги користиме за оваа цел.

Во одредени ситуации, основа за обработка на Вашите податоци е нашиот легитимен интерес. Користиме VANQUISH WEB Marketing технологија која ги следи Вашите преференци додека сте на нашиот сајт. На основа на овие податоци ние на нашиот сајт ја прикажуваме содржината која е прилагодена на Вашите интереси и желби. Со ова ќе настојуваме да Ви пружиме што подобро корисничко искуство.

Откако Вашата нарачка ќе биде реализирана и откако  ќе ја превземете пратката, ќе имате можност да го оцените купениот производ преку линкот што Ви го испраќаме на маил. На тој начин ќе имаме можност да дознаеме дали сте задоволни со нашите производи што ни е од голема помош при унапредување на нашиот начин на работа и Вашето корисничко искуство.

Доколку сте стапиле во контакт со нас поради постапување по различни прашања, можеме да ги обработиме вашето име, презиме и телефонски број, е-маил адреса како и останатите информации кои сте ги размениле со нас, а кои се во врска со Вашето прашање. Податоците собрани на овој начин можеме да ги обработиме со цел да Ви пружиме одговор на Вашите прашања, за потребите за собирање на статистички податоци, и за унапредување на нашето работење. Вашите податоци за потреба на статистика ќе ги анонимизираме, така што ниту еден податок не може да биде поврзан со конкретно лице, односно со Вас.

Доколку започнете процес за купување на некој производ од Авокадо.мк, ама од некоја причина не го довршите, после одреден временески период ќе Ви испратиме е-маил со линк кој повторно ќе Ве оденсе до Вашата кошничка така што ќе можете да продолжите со купувањето таму каде што сте застанале. Основа за обработка на Вашите податоци во овој случај е наш лечгитимен интерес. Нашата цел е максимално да Ви го олесниме купувањто на нашиот сајт.

Согласно важечките закони, Вашите лични податоци ги користиме за други општи работни цели како што се одржување на Вашиот профил, спроведување на интерни истражувања или истражувања на пазарот и мерење на ефикасноста на рекламните кампањи.

Податоците на социјалните мрежи во главно ги обработуваат самите социјални мрежи, и во тој дел Авокадо има ограничено влијание.

Подетални информации за обработка на податоци од страна на операторите на платформите од социјалните мрежи и за можностите за приговор можете да најдете во нивните правила за заштита на податоци.

Податоците собрани од социјалните мрежи ги обработуваме со намера информирање на потрошувачот за актуелните промоции и понуди, а со цел интеракција и унапредување на односот со следачите.

Податоците собрани од социјалните мрежи на основа на прифаќање – коментари, видео снимки, слики и лајкови ги објавуваат самите социјални мрежи. Авокадо не ги споделува со трети лица и го задржува правото на незаконски содржини, коментари со омраза и податоци кои претставуваат кривично дело.

Sa operaterom društvene mreže delom postoji odnos u skladu sa čl. 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (zajednička odgovornost).

Vaše podatke možemo otkriti trećim licima (i) kada to zahteva važeći zakon; (ii) kao odgovor na sudske postupke; (iii) u odgovoru na zahtev nadležnog organa.

Вшите лични податоци ќе се чуваат во тајност. Ќе се користат само за целите заради кои се превземени, или доколку е потребно заради усогласување со законските обврски и обврските за ревизија. Доколку утврдиме дека пости нова цел во која би ги обработувале Вашите податоци, ние благовремено ќе Ве известиме за тоа.


Рокови за чување на Вашите лични податоци

Вашите лични податоци ќе ги користиме само онолку колку што е потребно за да се задоволи целта поради која се Вашите лични податоци собрани (како што е опишано во делот „Правен однос и цел за обработка“), или онолку колку тоа го бара важечкиот закон. За целите за кои ги собираме, за да ви овозможиме одредени погодности и услуги, Вашите лични податоци се задржуваат до пет години од датумот на собирање.

Кога нашиот однос ќе заврши со гаснење на Вашиот профил, ние ќе ги избришеме Вашите лични податоци, освен ако не постојат законски барања за задржување на истите (на пример за потреба за оданочување). Исто така, законските прописи може да бараат од нас да г задржиме одредени лични податоци во периодот од 10 години по истекување на релевантни даночни години. Можеме да ги задржиме Вашите лични податоци по раскинување на договорниот однос (или дерегистрација од Авокадо.мк) ако Вашите лични податоци се потребни за усогласување со другите компетентни закони или ако Вашите лични податоци ни се потребни за утврдување, остварување или одбрана на правни барања, само кога тоа е неопходно.  Во мера во која е тоа можно, ние ќе ја ограничиме обработката на Вашите лични податоци во оние ограничени цели по завршувањето на договорниот однос. Во секој случај нема да ги чуваме Вашите лични податоци во период подолг од тоа што нам ни е навистина неопходно.

Otrивање, чување или пренос на Вашите лични податоци на трети страни

Користиме соодветни мерки (опишани подолу) како Вашите лични податоци би биле доверливи и сигурни. Меѓутоа, имајте на ум дека овие заштити не се однесуваат на информациите кои ќе изберете да ги споделите јавно како што се социјалните мрежи и апликациите за размена на пораки.

Вашите лични податоци ќе бидат обработени од страна на нашите овластени вработени или агенти и други правни лица со кои имаме склучено договор, односно нашите поврзано вработени лица во завосност од специфичната цел заради која Вашите лични податоци се собрани. (на пр. нашите вработени задолжени за прашања на потрошувачите ќе имаат увид на таквата евиденција).

Мерки кои се превземаат во оперативните опкружувања. Ние Вашите лични податоци ги чуваме во оперативни опкружувања кои користат мерки за заштита за да се спречи неовластен пристап. Пренесувањето информации преку интернет за жал не е потполно безбедно и покрај тоа што ќе се погрижиме максимално да ги зашчтитиме Вашите лични податоци, не можеме да гарантираме безбедност на податоците за време на преносот на податоците преку нашиот веб сајт.

Мерки кои ги очекуваме од Вас. Исто така многу важна е и Вашата улога во одржување на Вашите податоци безбедни и сигурни. Кога отворате профил на Авокадо.мк задолжително изберете безбедна лозинка и никогаш никому не ја откривајте лозинакта. Вие сте одговорни за чување на Вашата лозинка како доверлива и за секоја употреба на Вашиот профил. Ако користите заеднички или јавен компјутер, никогаш не одбирајте ја опцијата да се зачува Вашиот е-маил и/или лозинка и не заборавајте да се одјавите од својот профил секој пат кога ќе завршите со работа на компјутерот. Исто така би требало да ги употребувате сите поставкли за приватност или контроли кои ви ги овозможуваме на нашиот веб сајт. Покрај поврзаните правни лица со Авокадо доооел, Вашите лични податоци ги споделуваме со следните групи на лица:

 • Трети страни – примачи на лични податоци. Авокадо Ве запознава со фактот дека вашите лични податоци може да ги пренесе – во согласност со меродавни прописи за заштита на податоци, а пред се во склад со Законот за заштита на лични податоци – на органите кои ги спроведуваат законите, подзаконските прописи и други императивни акти, на државните органи, правните советници или на надворешните консултанти.
  Во одредени случаеви, кога е неопходно поради остварување цели наведени во оваа Политика за приватност, на Вашите лични податоци може да им пристапат и да ги користат и поврзаните друштва на Авокадо, а кои на Авокадо му нудат одредена службена и оперативна поддршка и со кои Авокадо има склучено договор. Покрај тоа, Авокадо може, заради остварување некои од наведените цели за обработка, Вашите лични податоци да ги доставиме, (односно им овозможиме пристап) на трети лица коишто тие лични податоци ќе ги обработуваат како т.н. обработувачи на податоци, секако исклучиво согласно Законот за зштита на лични податоци и во рамките на инструкциите дадени од страна на Авокадо.
 • Даватели на услуги.Ова се екстерни компании кои ги користиме да ни помогната да ја водиме нашата работа (на пр. пристапување до вашиот телефоснки број на курирската служба за да Ви испрати порака непосредно пред доаѓање на Вашата адреса, работа на веб сајтот, услуги за поддршка, промоции, развој на веб сајтот итн). Давателите на услуги и нивното и нивниот избран персонал може да има пристап и да обработува Ваши лични податоци во наше име за одредени задачи кои се побарани од нив, на основа на наши упатства и се обврзани да ги чуваат Вашите лични податоци. Можете да побарате список од давателите на услуги кои ги обработуваат Вашите лични податоци.
 • Пренос на податоци во друга земја.Во случај пренос на лични податоци надвор од територијата на Република Северна Македонија, Авокадо ќе пристапи целосно во склад со правилата за пренос на лични податоци во други држави и меѓународни организации од Законот за заштита на лични податоци, а имајќи предвид дали крајната дестинација на прeнос на податоците е држава потписник на КОнвенцијата на Советот на Европа за заштита на лица во однос на автоматска обработка на лични податоци („Конвенција“) или не. Вашите лични податоци ќе бидат пренесени во Република…Vaši podaci o ličnosti biće prenešeni u Republiku Srbiju i Saveznu Republiku Nemačku i to isključivo pravnim licima koji nam pružaju usluge i sa kojima imamo zaključen ugovor o obradi podataka.

​​​
Вашите права и како можете да ги искористите

Согласно со условите и во мерки предвидени со Законот за заштита на лични податоци, имате право (1) да барате информации за тоа дали ги обработуваме Вашите лични податоци, да барате пристап до тие податоци, како и информации предвидени со закон во врска со обработката на Вашите лични податоци, (2) да барате исправка или дополнување на Вашите лични податоци доколку истите не не точни или се непотполни (3) да барате бришење на Вашите лични податоци, (4) да барате ограничување на обработка на Вашите лични податоци доколку ја оспорувате точноста на податоците кои ги обработуваме за Вас, доколку сметате дека обработката е незаконска, или доколку Вашите податоци повеќе не ни се потребни, но Вие ги барате со цел поденсување, остварување или одбрана на некое правно барање или доколку сте поднеле приговор на обработка (5) да барате Вашите лични податоци, кои претходно сте ни ги доставиле во структутриана вообичаено употребувана и електронски читлива форма, да ги пренесеме на друг оператор (6) да приговарате на обработката на Вашите лично податоци која се врши со цел остварување на нашите легитимни интереси (7) да на Вас не се применува одлуката донесена исклучиво на основа на автоматизирана обработка, вклучувајќи и т.н. профилирање. Ако сте прифатиле обработка на Вашите лични податоци имате право да го отповикате тоа прифаќање во било кој момент, со дејство за во иднина.

Отповикувањето на прифаќањето за дозвола за обработка на лични податоци која е вршена на основа на прифаќање пред отповикување. По отповикувањето на прифаќањето ќе ја прекинеме обработката на лични податоци, освен доколку постои некој друг основ за обработка на тие лични податоци.

Имајте предвид дека, во одредени околности, нема да можеме да ги избришеме Вашите лични податоци без истовремено бришење на Вашиот кориснички профил. Можда ќе мораме да задржиме некои од вашите лични податоци откако побарате бришење, за да ги исполниме нашите правни или договорни обврски.

Нашиот веб сајт има посебна функција со помош на која можете да ги прегледате и уредите личните податоци кои сте ги доставиле. Имајте на ум дека од нашите регистрирани потрошувачи бараме да го потврдат својот идентитет (не пр. е-маил адресата, лозинка) пред да пристапат или пред да ги изменат информациите од својот профил доколку постојат профили на потрошувачи во рамките на нашите веб сајтови. Ова помага во спречување неовластен пристап на корисничкиот профил.

За да ги искористите своите права или да поднесете приговор на начин на кој се обработуваат Вашите лични податоци, контактирајте не на privacy@avokado.mk. Вашето барање во врска со користење на правата во врска со Вашите лични податоци испратете го со јасна назнака: на кои од Вашите лични податоци сакате да извршите пристап и увид, кои Ваши лични податоци сакате да ги дополните, поправите или избришете, да ги пренесете, односно на која обработка на Вашите лични податоци приговарате и од која причина. Ако барањето го поднесува некое лице во Ваше име, а Вие не доставите докази дека барањето е законски поднесено во Ваше име, барањето ќе биде одбиено. Доколку вакво барање испраќате по пошта на наша адреса, неопходно е тоа барање да биде потпишано и со датум. Авокадо ќе  излезе во пресрет на Вашето барање што е можно порано, а секако во рамките на роковите предвидени со Законот за заштита на лични податоци, и ќе Ви испрати соодветно известување.

Во случај приговорот на обработка на Вашите лични податоци, имате и право да поднесете жалба на надлежниот надзорен офрган за заштита на податоци – На поверникот за информации од јавно значење о заштита на лични податоци, ул.                                                              1000 Скопје, како и тужба во надлежниот суд.


Безбедност на лични податоци

Вашите лични податоци ги чуваме во безбедно опкружување. Ги превземаме соодветните мерки за безбедност за да ги заштитиме Вашите лични податоци и информации од неовластемн пристап, користење, губење или објавување. Овие системи и мерки редовно се тестираат и ажурираат доколку е потребно.

Земајќи го предвид нивото на достигнувања во технологијата и трошоците на нивната примена, природа, обем, околности и целта на обработката, за време на обработка на Вашите  податоци:

 • Применуваме соодветни технички, организациски и кадровски мерки, како што е псевдонимизација, за да обезбедиме делотворна заштита на Вашите лични податоци,
 • Применуваме неопходни механ изми за заштита во тек на обработката, за да ги исполниме условите за обработка на Вашите податоци и да ги заштитиме Вашите права.

 

Со ова Ве известуваме дека со стална примена на соодветни технички, организациски и кадровски мерки обезбедуваме секогаш да се обработуваат само оние Ваши лични податоци кои се неопходни за остварување на секоја поединечна цел на обработка. Таа обврска се применува во однос на бројот на собрани податоци, обемот на нивната обработка, рок на нивно складирање и нивна достапност.

Сепак, преносот на информации преку Интернет некогаш не е во потполност безбеден, па така иако се трудиме да ги заштитиме личните податоци, не можеме да гарантираме сигурност на информациите пренесени пореку Платформата.

Вашите избори за тоа како ги користиме и откриваме Вашите податоци

Се трудиме да Ви понудиме избор во врска со личните податоци кои ни ги доставувате. Следните механизми Ви овозможуваат контрола над Вашите податоци:

Колачиња и слични технологии. Управувате со Вашата согласност преку (1) нашето решение за управување со согласност или (2) со Вшиот пребарувач за да ги одбиете колачињата и сличните технологии. Погледнете во делот „Колачиња и слични технологии“.

За да се одјавите од маркетинг комуникациите кој ги испратил било кој медиум, вклучувајќи ги и друштвените мрежи, тоа можете да го направите директно преку маркетинг маиловите, преку Вашиот профил (дел „Приватност“), за нерегистрирани корисници преку линкот во футер „Подесување приватност“ или во краен случај со повик на нашата поддршка.


Колачиња/слични технологии

Колачиња (Cookies) претставуваат мали текстуални датотеки кои се вообичаено складиште на компјутерот или на некој друг уред од корисникот којшто ги употребува за пристап на интернет и слузжи за најразлични намени. Колачињата на основ на забележаните информации како ID уредите „памтат“ дека одреден корисник пристапил на одредена содржина на интернет. Колачињата вообичаено не водат кон откривање на идентитетот на конкретен корисник, и е во тој случај нивното користење дозволено под услов на корисникот да му е дадено јасно и целосно известување за целта на собирање и обработка на податоци согласно законот кој ја уредува заштитата на лични податоци, и под услов да му е дадена прилика да ја одбие таквата обработка. Такво известување е достапно на popup-от на дното од екранот кое е видливо со самото доаѓање на Интернет страницата Avokado.mk.

Колачињата најчесто се употребуваат за овозможување правилно користење на страницата, паметење преференци на страницата, забележување информации за содржината на која се пристапувало поради препорачување на содржината кои повеќе одговараат на преференците на корисникот, но и за потребите на статистички анализи.

Во функционирање на интернет страниците оператори се најчесто следните видови Колачиња:

 • Колачиња кои се неопходни за функционирање на интерент страницата (Necessary Cookies), кои помагаат интернет страницата да биде употреблива, овозможувајќи основни функции како што се навигација на страницата и пристап на безбедните области на веб сајтот. Отстранувањето на ваквите колачиња до неможност за користење на правилен начин на интернет страната или поединечни нејзини делови.
 • Статистички Колачиња, кои помагаат на сопствениците на интернет страните да ги разберат интеракциите на посетителите од интернет страната со анонимно собирање на информации кои подоцна се анализираат, а после тоа како резултат од тие анализи се прави статистички извештај;
 • Маркетинг Колачињња(Marketing Cookies), кои се користат за забележување на навиките на посетителите на интернет страниците заради приказот на персонализирана содржина.

Што се однесува до маркетинг колачињата тие некогаш може да потекнуваат и од трета страна т.н. third party cookies. Авокадо го отстапува огласниот простор на својата интернет страница како и на интернет страници и апликации на поврзани лица за поставување огласни пораки од трети лица.

Еден од колачињата од трета страна, кој че се користи на платформата е колачето Hotjar. Колачињата од овој тип се употребуваат за собирање на аналитички и кориснички податоци со цел подобрување на корисничките искуства. Со помош на колачето Hotjar се собираат податоци од техничка природа (вид на уред, оперативен систем, интернет пребарувач или доменот преку кој корисникот дошол на веб локацијата) со чија помош  може да се подобри услугата за да биде што поприлагодена на потребите од корисникот. Колачињата Hotjar испраќаат деперсонализирани податоци и не го откриваат идентитетот на корисникот, туку собираат општи информации за посетата и употребата на веб страната на корисникот.
Информации за Hotjar колачето:
домен: .hotjar.com
име: cx_id
компанија: Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141 Malta
период на траење: dve godine od poslednje posete
содржина: user id

Видови на податоци што ќе бидат собрани со помош на Hotjar колачето:

 • видови посетители: нови, посетители што веќе биле на платформата, регистрирани;
 • што корисниците бараат на платформата;
 • време и место на посета;
 • од која локација корисникот дошол, од која земја, од кј уред, платформа или прегледувач;
 • бележење и анализа на различните случувања; цели, конверзии;
 • плаќање на нарачка;
 • корисничко движење на платформата.

Целта на собирање податоци преку behaviorExchange колачиња:
Собирањето податоци преку ова колаче помага во подобро разбирање на секој корисник поединечно. На овоја начин Авокадо ќе биде во можност да им понуди на корисниците баш она што ги интересира. Следејќи што е тоа што корисниците ги мотивира да купуваат, Авокадо ќе ја подобри својата продажба и ќе го зголеми бројот на корисници кои ќе се враќаат на платформата и ќе изгради подобра и посилна врска со секој корисник.

Управувањето со колачињата, вклучувајќи го и нивното отстранување, е можно преку промени во подесувањето во интернет пребарувачот (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer итн.), што овозможуваат речиси сите денешни Интернет претражувачи. Исклучување на поединечни групи на колачиња (освен неопходните) е можно кај регистрираните корсници преку Вашиот профил во делот „Приватност“, а оние што не се регистриани корисници со кликање на линкот во футер „Подесување приватност“.

 

 

Линкови

На интернет страниците на нашата платформа може да се наоѓаат линкови кои водат на други интернет страници кои не се покриени со оваа Политика. Ако пристапувате на други интернет страници со користење на обезбедени врски, операторите на тие интернет страници ќе може да собираат информации од Вас кои они ќе ги корстат во согласност со нивната политика за приватност, која може да биде различна од нашата.Ние во тој случај не сносиме одговорност за податоците кои ги собираат другите интернет страници.


Промена на важечката политика за приватност

Доколку се укаже потреба за некоја измена на важечката Политика за приватност, за тоа соодветно ќе Ве известиме.


Контактирајте не

Авокадо посветено ја штити Вашата приватност. Доколку имате било какви прашања во врска со оваа Политика за приватност, во врска со нашите постапки во врска со обработката на Вашите лични податоци, за некое Ваше право или ако било кој дел од оваа Политика не Ви е разбирлив, Вде молиме да ји се обратите на е-маил адресата privacy@avokado.mk. Ние ќе ја истражиме секоја Ваша жалба и благовремено ќе Ви одговориме. Оваа Политика важи за сите страници на сајтот Avokado.mk.